Personlig kontakt är ytterst viktigt vid valpförsäljning. 

Alla förfrågningar om valpar vill jag ha via telefonsamtal, 070-519 50 11


Vi planerar att para till senhösten 2022, se mer under planaerade valpar