Andvol Va-Bank

Igor

Uppfödd av Marina Volkova, samägs med Sofia Dafgård

Utställning

Ögon

Född

Reg.nr.

BIS som valp

-

25/10-2021

SE 18568/2022