Andvol Shankara

"Katja"

Uppfödd av Marina Volkova, samägs med Sofia Dafgård

Utställning

Ögon

Född

Reg.nummer

Excellent

UA 20210910

2019-07-11

SE11951/2020