Andvol Facta Non Verba

"Verba"

Uppfödd av Marina Volkova, samägs med Sofia Dafgård

Utställning

Ögon

Född

Reg.nummer

CK

-

2019-06-07

SE59692/2019