Här finns mitt tillstånd från Länsstyrelsen samt protokoll från Svenska Kennelklubbens konsulent besök.